Dywizja medyczna


W związku z przyjętą przez Sejm RP w marcu 2011 r. ustawą o działalności leczniczej, która weszła w życie od dnia 1 lipca 2011 r., spodziewamy się  wielu istotnych zmian w systemie funkcjonowania szpitali polskich. Priorytetowym zadaniem w najbliższym czasie będzie konieczność przekształcenia szpitala publicznego w spółkę prawa handlowego, a następnie przeprowadzenie procesu głębokiej reorganizacji skomercjalizowanego zakładu opieki zdrowotnej, zmierzającej do zoptymalizowania procesów zarządzania i podniesienia efektywności funkcjonowania organizacji  poprzez przeprowadzenie odpowiednich procesów naprawczych i dostosowawczych do jego nowej sytuacji formalno-prawnej i ekonomicznej.

Zmiany te skłoniły nas do powołania specjalnej dywizji, której zadaniem jest zaproponowanie kompleksowej oferty doradczej władzom szpitali oraz ich organom założycielskim, w procesach optymalizacji ZOZ. Na chwilę obecną dysponujemy ekspertami w zakresie restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia i zarządzania strategicznego, jak również konsultantami z doświadczeniem na poziomie operacyjnym, w tym również ekspertami w zakresie projektowania i przebudowy szpitali zgodnie z normami europejskimi wymaganymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.