Finansowanie rozwojuNiezbędnym elementem wielu projektów realizowanych wspólnie z naszymi klientami jest pozyskiwanie finansowania na rozwój i realizację inwestycji.
Naszą rolą jest identyfikacja wspólnie z Klientami potrzeb finansowych oraz proponowanie rozwiązań strukturalnych.  Działamy jako broker finansowy (inwestycyjny), zgodnie z poniższymi zasadami:
  • Reprezentujemy Klienta w kontaktach z instytucjami finansującymi takimi jak: banki, fundusze venture capital, private equity i inne.
  • Traktujemy finansowanie działalności jedynie jako integralną część większego procesu.
  • Proponujemy właściwą strukturę finansowania Firmy Klienta w zależności od stadium rozwoju dojrzałości firmy, preferencji właścicieli i zdolności organizacji do zagospodarowania finansowania.
  • Działamy kompleksowo bo tylko zdrowe fundamentalnie firmy mogą liczyć na pozytywne oceny inwestorów przy znacznej awersji do ryzyka jakie obserwujemy obecnie na rynku.