Interim management


Interim Management (Zarządzanie tymczasowe)
Jedyną stałą jest zmiana. Te słowa Druckera są dziś aktualne bardziej, niż kiedykolwiek dotąd. Dzisiejsze organizacje nie mogą pozwolić sobie na zachowanie status quo. I nawet w sytuacjach, kiedy zarządzający wybierają drogę zrównoważonego wzrostu, a do zmian i różnego rodzaju eksperymentów w zarządzaniu podchodzą z dużą ostrożnością, mogą mieć miejsce wydarzenia, mogące spowodować poważne perturbacje w funkcjonowaniu organizacji. Na ogół najwięcej problemów pojawia się, kiedy mamy do czynienia m.in. z:
 • reorganizacją lub restrukturyzacją,
 • sytuacją kryzysową,
 • łączeniem się przedsiębiorstw,
 • chwilowym brakiem odpowiedniego kandydata na stanowisko zarządzającego najwyższego szczebla lub dłuższej nieobecności,
 • realizacją bardzo dużego i złożonego projektu,
 • głębokimi zmianami,
 • słabszą koniunkturą gospodarczą.
Każda z tych sytuacji, mimo że odmienna, może wymagać pomocy zewnętrznego eksperta. Często jest to po prostu firma doradcza. Natomiast najlepiej w powyższych sytuacjach sprawdza się tzw. Interim Management.
Polecamy skorzystanie z naszej usługi Executive Interim Management – EIM®. Nasza metoda, to najnowocześniejsze i jedno z najbardziej efektywnych sposobów rozwiązywania najbardziej specyficznych problemów z zakresu zarządzania. Polega ona na tym, że oddajemy do dyspozycji Klienta na czas realizacji zadania eksperta, posiadającego wieloletnie doświadczenie i niekiedy unikalne kompetencje, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie zadania. Nasi eksperci to doświadczeni menedżerowie, uprawiający tzw. zarządzanie wyczynowe i podejmujący się realizacji projektów związanych z uzdrowieniem firmy lub przeprowadzeniem organizacji przez trudny okres. Istotną zaletą Interim Managera – w porównaniu z konsultantem zewnętrznym – jest to, że ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wyniki swojej pracy. Opuszcza firmę Klienta dopiero w momencie, kiedy realizowany przez niego projekt zostanie zakończony, wyniki są satysfakcjonujące dla Klienta, a na miejsce Interim Managera jest przyjęty nowy kierownik/dyrektor, któremu zostają przekazane wszystkie obowiązki, wiedza i narzędzia wykorzystywane w projekcie.
Nasza usługa EIM® jest realizowana w dwóch wersjach:
 • Interim Management – do dyspozycji Klienta oddawany jest zatrudniany przez nas na czas trwania projektu wysokiej klasy menedżer.
 • Management outsourcing – Klient jest wspierany przez odpowiednio dobranego do zadania konsultanta lub zespół konsultantów.
Najważniejsze zalety naszego podejścia, to:
 • niższe koszty w stosunku do typowych usług doradczych,
 • możliwość współpracy z najlepszymi, posiadającymi określone kompetencje, specjalistami na rynku,
 • brak stosunku pracy oraz związanych z tym osiągnięć,
 • czas współpracy ściśle dostosowany do realizacji zadania,
 • oszczędność czasu i środków,
 • szybkość i profesjonalizm w działaniu,
 • brak konieczności inwestycji w bardzo kosztowne niekiedy szkolenia,
 • pozyskanie wiedzy i uczenie się od eksperta. 
Interim Management Awards 2009
w styczniu 2009 roku w Londynie, Zbigniew Brzeziński, Prezes Simple Solution otrzymał za swoją działalność, prestiżową nagrodę Interim Management Awards 2009 w kategorii "Szczególnie polecany z osiągnięciami", za przeprowadzenie na poziomie europejskim połączenia i reorganizacji Ivax Pharma z Teva Pharmaceuticals. Do konkursu zostało zaproszonych ponad 3.000 Interim Managerów z Europy i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej – wyróżnionych 8 osób.
Nagroda Interim Management Awards przyznawana jest raz do roku przez niezależną organizację skupiającą Interim Managerów – Intramezzo – z siedzibą w Londynie. Jest przyznawana w kilku kategoriach dla najlepszych menedżerów z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, zajmujących się zarządzaniem tymczasowym. Do konkursu startuje kilka tysięcy Interim Managerów, a ich dorobek oceniany jest przez grono niezależnych ekspertów.