Dla konsultantów i interim menedżerów:

Chętnie nawiążemy współpracę z konsultantami i interim menedżerami  w zakresie merytorycznym działania firmy Simple Solution. Nasze wymagania:

  • praktyczne doświadczenie biznesowe oraz dydaktyczne;
  • duża motywacja;
  • wysoka komunikatywność;
  • wysoka kultura osobista;
  • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych;
  • dyspozycyjność.


Dla studentów:

Organizujemy praktyki studenckie dla osób z IV i V roku studiów lub absolwentów, którzy ukończyli studia w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, zainteresowanych współpracą w zakresie zarządzania strategicznego, finansów, marketingu i funduszy strukturalnych. Szukamy osób z talentem, stawiających sobie wysoko poprzeczkę, nastawionych na własny rozwój. Dla najlepszych istnieje możliwość podjęcia pracy w naszej firmie.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883)" do sekretariatu biura na adres: biuro@simplesolution.pl