Simple Solution Micro


Jednymi z głównych celów działalności gospodarczej, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest długoterminowe osiąganie zysku i przetrwanie firmy w długim okresie.
Aby osiągać powyższe cele i odnieść sukces na rynku mała firma, podobnie jak średnia i duża powinna mieć:

 • dobry produkt/usługę

oraz sprawne funkcje „administracyjne":

 • finanse
 • promocję
 • sprzedaż i dystrybucję

a także powinna efektywnie rozwijać swoje podstawowe funkcje zarządzania, do których należą:

 • Planowanie – ustalanie celów do realizacji i sposobów ich osiągania przez przedsiębiorstwo.
 • Organizowanie – decydowanie o tym, w jaki sposób możliwie najlepiej pogrupować działania i zasoby organizacji, które pozwali na osiąganie wytyczonych celów.
 • Kierowanie – właściwy dobór pracowników do realizacji zadań oraz odpowiedni sposób motywowania ich do pracy.
 • Kontrolowanie – sprawdzanie efektów wykonywanej pracy i realizacji wcześniej wyznaczonych  celów.

 

Wszystkie powyżej wymienione czynniki możemy nazwać „kluczowymi elementami sukcesu” małej firmy.
Każdy z ww. elementów, chociaż ściśle związany z pozostałymi, może stanowić oddzielny fragment działalności przedsiębiorstwa, który można usprawniać.
Usługa doradcza Simple Solution Micro skierowana jest do małych przedsiębiorstw.
Simple Solution Micro to nieskomplikowany Audyt Simple Solution Micro, polegający na analizie „kluczowych elementów sukcesu” firmy, czyli:

 • właściwość, jakość produktu /usługi i zapotrzebowanie na niego
 • efektywność zarządzania finansami
 • efektywność promocji
 • efektywność sprzedaży i dystrybucji
 • efektywność planowania
 • efektywność organizowania
 • efektywność kierowania
 • efektywność kontrolowania

oraz na:

 • zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa
 • prześledzeniu głównych działań przedsiębiorstwa
 • zapoznaniu się z potencjalnymi przeszkodami w osiąganiu pełnej efektywności działania
 • określeniu obszarów problemowych
 • określeniu potrzeb w zakresie zastosowania optymalnych metodyk zarządzania.

Wnioski z audytu przedstawione są w postaci Raportu Simple Solution Micro, wskazującego możliwe propozycje rozwiązania zidentyfikowanych w firmie problemów.

Korzyści Simple Solution Micro:

 • Prosta, nieobciążająca Klienta metoda analizy.
 • Dokładna ocena potencjału małej firmy.
 • Dobór optymalnych działań zwiększających efektywność działania małej firmy.
 • Wskazanie możliwych rozwiązań istniejących problemów oraz potrzeb odpowiednich przyszłych posunięć.
 • Krótki okres realizacji.
 • Oferta cenowo i czasowo dostosowana do małej firmy.

Czas trwania Simple Solution Micro to średnio 5 dni na Audyt + 2 dni na opracowanie Raportu. Na życzenie Klienta, konsultanci Simple Solution, rekomendujący działania po audycie mogą również, wspierać firmę przy wdrożeniu sugerowanych działań naprawczych.