Step by Step StrategyJest to opracowana przez ekspertów Simple Solution koncepcja, która pomaga stworzyć optymalną strategię organizacji i przygotować organizację do jej wdrożenia. Służy do efektywnej implementacji strategii na wszystkich szczeblach organizacji i monitoringu jej wdrożenia. Jest oparta o powszechnie znane narzędzie, jakim jest Strategiczna Karta Wyników SKW, ale wychodzi znacznie szerzej poza jej zakres. SKW wykorzystywana jest tutaj do „przetłumaczenia” strategii organizacji na wspólny język pracowników, do przełożenia strategii na cele operacyjne oraz do kaskadowania wizji, misji, wartości i celów strategicznych organizacji na niższe szczeble. A także do łączenia wszystkich SKW poszczególnych pionów i komórek i ustalania ogólnych budżetów. Metoda Step by Step Strategy® pozwala oszacować z dużą dokładnością zakres niezbędnych prac związanych z tworzeniem i wdrożeniem strategii, ilość osób zaangażowanych ze strony Klienta oraz czas trwania całego procesu. Jak sama nazwa metody wskazuje (Step by Step Strategy oznacza: strategia krok po kroku) kolejne kroki jakie trzeba podjąć, aby:
 • przygotować organizację do zmiany
 • przygotować organizację do nowej strategii
 • opracować i wdrożyć strategię
 • stworzyć i wdroży system monitorowania strategii.
Jest to zatem bardzo kompleksowe narzędzie, pomagające spojrzeć na każdą organizację jako całość i uzyskać efekt synergii wszystkich jednostek organizacji, który w efekcie poprawi efektywność wdrożenia strategii.
Jest to również narzędzie elastyczne, zbudowane z wielu modułów, które można usuwać lub dokładać w zależności od potrzeb danej organizacji. Dzięki budowie modułowej jest łatwe w dostosowaniu do każdej sytuacji, a zatem i do każdej organizacji, zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i MSP, dla organizacji pozarządowych, czy miast i gmin.
Istotą tego narzędzia jest partycypacja Klienta, czyli zaangażowanie w pracę zespołu składającego się przedstawicieli organizacji Klienta reprezentującego: zarząd, menedżerów wszystkich szczebli, kluczowych pracowników oraz pracowników liniowych. Liderem i moderatorem zespołu jest konsultant wiodący Simple Solution. W poszczególnych modułach merytorycznych uczestniczą również konsultanci danego obszaru merytorycznego naszej firmy

Koncepcja Step by Step Strategy® składa się z stepujących etapów:
 • Etap wstępny – przeprowadzenie audytu organizacji i opracowanie raportu wstępnego, na podstawie którego zostaje przygotowana pełna oferta.
 • Etap przygotowań – przygotowanie organizacji do opracowania i wdrożenia strategii.
 • Etap aspiracji – ocena aspiracji: definiowanie misji, wizji oraz wartości firmy. Identyfikacja  kluczowych czynników sukcesu.
 • Etap analizy – analiza przewagi strategicznej: badanie otoczenia firmy, zarówno jej czynników zewnętrznych (makrootoczenia), wewnętrznych (mikrootoczenia) oraz samego przedsiębiorstwa.
 • Etap tworzenia – wybór i budowa strategii: wyznaczanie kierunku strategicznego.
 • Etap planowania – opracowanie planu strategicznego.
 • Etap przygotowań cz. II
 • Etap realizacji – wdrożenie strategii.
 • Etap kontroli – tworzenie staremu monitoringu strategii oraz monitoring realizacji strategii.
 • Opcjonalne – dalsze wsparcie doradcze.


Więcej informacji dotyczących metody Step by Step Strategy® mogą otrzymać Państwo wysyłają do nas maila na adres: biuro@simplesolution.pl zatytułowany: Step by Step Strategy.

powrót