Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu/ Interim Manager

Od końca lat ’90 zajmuje się zarządzaniem tymczasowym (Interim Management) oraz doradza menedżerom wyższego i średniego szczebla, koncentrując się głównie na obszarach związanych z przywództwem i efektywnością menedżerską oraz zarządzaniu zmianą. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w dużych ponadnarodowych organizacjach o różnym profilu działalności.
Więcej...

 

 

Bronisław Zinkiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju/ Interim Manager

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz MBA na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył podyplomowe studia Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia Handlu Zagranicznego w SGPiS. Mówi biegle po angielsku, rosyjsku i francusku - jest tłumaczem patentów technicznych w języku angielskim i francuskim. Ma ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami na poziomie kadry wysokiego szczebla, na stanowiskach prezesa zarządu, dyrektora generalnego i dyrektora finansowego.
Więcej...

 

 

Adam Jabłoński, Konsultant/ Ekspert  

Specjalista w dziedzinie zarządzania operacyjnego oraz finansami firm. Specjalizuje się w modelowaniu i zarządzaniu procesowym, które leży u podstaw sukcesu każdej  firmy mającej aspiracje na bycie liderem w obecnym, mocno konkurencyjnym otoczeniu.
Więcej...

 

 

 

 

Krzysztof Czerkas, Senior Consultant/ Interim Manager  

Doktor nauk technicznych, z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami na poziomie kadry wysokiego szczebla („top management”). Przez ponad 9 lat pracował w amerykańskiej firmie konsultingowej Exponent jako dyrektor polskiego oddziału i lider zespołu ekspertów, gdzie m.in. brał udział w zarządzaniu i koordynowaniu projektem inwestycyjnym w branży energetycznej o wartości 800 mln USD.
Więcej...

 

 

Beata Kozyra, Senior Consultant

Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego. Wieloletni konsultant, trener i wykładowca. Jej główne kwalifikacje to: 15 lat praktyki zarządzania na stanowiskach dyrektorskich; 10 lat doświadczenia dydaktycznego jako wykładowca w szkołach wyższych (magisterskie, podyplomowe i MBA); 8 lat praktyki szkoleniowej; prowadzenie szkoleń i treningów; 8 lat praktyki doradczej z szeroko pojętego zarządzania strategicznego, m.in. z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników (BSC) oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, fuzji, przejęć i aliansów strategicznych.
Więcej...

 

Paweł Smółka, Senior Consultant  

Od 10 lat konsultant i trener w projektach z obszaru HRM/HRD oraz kierownik innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (R&D) dotyczących e-assessment (pomiaru predyspozycji i kompetencji zawodowych przy wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych dostępnych online). Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium, doktorat), Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe z zakresu HR) oraz Akademii Coachingu przy Coaching Center (standard ICF). Ukończył też kurs Menedżer projektów badawczych.
Więcej...

 

 

Jan Dziembaj, Senior Consultant/ Interim Manager  

Absolwent SGH (specjalizacja: zarządzanie strategiczne i marketing) i dyplom MBA University Of Minnesota. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży, przez ponad 5 lat Dyrektor Marketingu (sprzedaż krajowa i eksport), wcześniej ponad 6 lat doświadczenia w budowaniu i zarządzania zespołami sprzedażowymi. Przez wiele lat współuczestnik budowania sukcesów znanej w branży telekomunikacyjnej firmy rodzinnej.
Więcej...

 

 

Marcin Chełmiński, Senior Consultant 

Posiada szerokie doświadczenie w branży Telecom na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, które zdobył pracując dla takich firm jak: Nokia Poland, Sony Ericsson Mobile Communication. Podczas 15 lat swojej zawodowej kariery był odpowiedzialny m.in za logistykę, zakupy, sprzedaż kompleksowych rozwiązań, marketing i obsługę klienta (CRM) z perspektywy zarządzania operacyjnego.
Więcej...

 

 

Tadeusz Czerski, Senior Consultant/ Interim Manager  

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w zakresie inżynierii środowiska, specjalność: urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza. Ukończył także podyplomowe studium Eksportu Budownictwa na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS i specjalistyczne szkolenia: w zakresie zarządzania w Polskiej Międzynarodowej Szkole Zarządzania i Henley Business School w Anglii oraz w zakresie projektów finansowanych z oszczędności energii (Performance Contracting) w USA i Szwajcarii.
Więcej...

 

 

Grażyna Łagodzińska, Senior Consultant/ Interim Manager

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w firmach i korporacjach działających w branży usług finansowych. Doświadczenie w realizacji zadań projektowych, realizowanie zadań strategicznych i operacyjnych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, wiedza z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, doświadczenie we współpracy z zarządami firm w opracowywaniu i wdrażaniu strategii personalnej.
Więcej...

 

 

Wioletta Siwek, Executive Assistant 

Odpowiada za koordynację pracy Zarządu. Monitoruje i nadzoruje kwestie formalno-prawne związane z działaniem firmy. Dba o prawidłowy przepływ dokumentów i informacji. Zajmuje się wszystkim , co jest związane z organizacją biura jego codziennym działaniem.
Więcej...