Grażyna Łagodzińska, Konsultant

 
Samodzielne projektuje i kieruje procesami wdrażania procesów rozwojowych pracowników, narzędzi rekrutacyjnych oraz działań wspierających kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej. Posiada umiejętność budowania programów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych dla pracowników firmy. Ma duże doświadczenie i wiedzę w zakresie kształtowania procesu skutecznej komunikacji jak również dialogu z partnerami społecznymi.
Jej działania wyznacza etyka i odpowiedzialność w postępowaniu, energia w działaniu, przywództwo oparte na partnerstwie, umiejętność budowania stabilnego i odpowiedzialnego zespołu. Nastawienie na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętność zarządzania zmianą, wdrażania nowych rozwiązań z zakresu obsługi klienta, budowania partnerskich relacji opartych na modelu partnerstwa biznesowego. Posiada certyfikat trenera biznesowego, umiejętność prowadzenia szkoleń i projektów restrukturyzacyjnych.

powrót