Krzysztof Czerkas, Senior Consultant/ Interim Manager

 
Doktor nauk technicznych, z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami na poziomie kadry wysokiego szczebla („top management”). Przez ponad 9 lat pracował w amerykańskiej firmie konsultingowej Exponent jako dyrektor polskiego oddziału i lider zespołu ekspertów, gdzie m.in. brał udział w zarządzaniu i koordynowaniu projektem inwestycyjnym w branży energetycznej o wartości 800 mln USD. Następnie przez rok pracował jako dyrektor zarządzający polskiego oddziału jednej z holenderskich firm sektora budowlanego. Przez 4,5 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora biura marketingu i rozwoju w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej a następnie przez trzy lata członka zarządu dużej spółki portowej o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Od ponad dwóch lat jest przewodniczącym rady nadzorczej jednego z dużych szpitali powiatowych, skomercjalizowanego w ramach tzw. „planu B”. W swojej pracy skupia się głównie na zarządzaniu strategicznym, budowaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej, planowaniu i realizacji projektów rozwojowych oraz tworzeniu wartości firmy. Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów Master of Business Administration.

powrót