Paweł Smółka, Senior Consultant/ Interim Manager

 

Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation oraz praktyczną znajomość specjalistycznej metodologii PATH (Problem-Analysis-Test-Help) i podejścia EBP (Evidence Based Practice), dzięki czemu potrafi w sposób systematyczny wykorzystać dobre praktyki i wyniki badań w procesie skutecznego rozwiązywania problemów organizacji w obszarze zarządzania ludźmi, w szczególności w zakresie zarządzania kompetencjami zawodowymi, selekcji zawodowej, oceny wykonania oraz audytu kompetencji i oceny oddziaływań rozwojowych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Specjalizuje się w metodologii pomiaru predyspozycji i kompetencji zawodowych oraz metodologii doskonalenia kompetencji społecznych. Jest konstruktorem narzędzi do pomiaru predyspozycji i kompetencji zawodowych (m.in. Kwestionariusza iP121 – Profilowanie Osobowości Zawodowej oraz Testu Kluczowych Kompetencji Menedżerskich – test kompetencyjny oparty na metodologii situational judgment test). Jest także autorem programów szkoleniowych oraz trenerem prowadzącym specjalistyczne szkolenia, takie jak CoachWise Dynamics (program szkoleniowy posiadający międzynarodową akredytację ICF CCE), iP Career Coach oraz iP Selection Expert (szkolenia certyfikacyjne).
Prelegent konferencji naukowych i branżowych, w tym HR metrics (2011) z wystąpieniem pt. „Profilowanie osobowości zawodowej na potrzeby selekcji i wspierania rozwoju personelu”.
W wolnym czasie uprawia kung fu (posiada stopień instruktora – Si Jee – przy Polskim Stowarzyszeniu Hung Gar Kung Fu).

powrót